Η ολοκληρωμένη μέθοδος Pilates


Συμπεριλαμβάνονται: Reformer, Cadillac - Tower 

- Wall unit, Electric Chair, Wunda Chair, 

Arm Chair, Ladder Barrel, Small Barrel, 

Spine Corrector, Mat, Ped a Pull, Foot corrector, 

Toe corrector, Neck stretcher, Breath A Sizer, 

Hand Tens o meter.

 

 

Με αυτό το τρόπο γίνεται καλύτερα η κατανόηση του Powerhouse και το να ελέγχουμε όλες τις κινήσεις μας απο το κέντρο.

 

Διάρκεια: 55 λεπτά 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δολιανής 11

Μαρούσι

15124

Ελλάδα

EMAIL
ΤΗΛΕΦΩΝΟ